GDPR

DECLARAȚIE DE PROTECȚIE A DATELOR ÎN CONFORMITATE CU GDPR

Apreciem foarte mult interesul dumneavoastra pentru compania noastră. Protecția datelor are o importanță deosebită pentru conducerea companiei The Simon’s Philosophy. Practic, este posibil să utilizați paginile de internet ale companiei The Simon’s Philosophy, fără a furniza informații personale.
I. APLICAȚIA ONLINE
1. ADUNARE DE DATE
În cursul procesării cererii dumneavoastra online, colectăm și procesăm următoarele date personale:
a. numele, prenumele
b. adresa de e-mail
c. număr de telefon
d. documente (scrisoare de intentie, CV, certificate etc.)
2. SCOPUL COLECTĂRII / DIVULGĂRII DE DATE
Datele dumneavoastra personale sunt colectate și prelucrate exclusiv în scopul ocupării posturilor din compania noastră. Datele dumneavoastra vor fi transmise numai către departamentele interne și diviziile responsabile pentru solicitarea în cauză. Acestea nu vor fi transmise fără consimțământul dumneavoastra in prealabil.
3. DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR
Datele dumneavoastra personale vor fi șterse automat la șase luni de la finalizarea aplicatiei. Acest lucru nu se aplică în cazul în care dispozițiile legale exclud ștergerea, este necesară depozitarea continuă în scopul păstrării probelor sau dacă ați acceptat în mod expres o durată mai mare de păstrare.
4. DEPOZITARE PENTRU VIITOARELE POSTARI DE JOBURI DISPONIBILE
Dacă nu suntem în măsură să vă gasim un post vacant, dar profilul dumneavoastra sugerează că cererea poate fi de interes pentru viitoarele posturi disponibile, vom stoca informațiile dumneavoastra personale pentru o perioadă de douăsprezece luni, dacă consimțiți în mod expres.
5. PROTECȚIA DATELOR PENTRU CERERI DE ANGAJARE ȘI ÎN TIMPUL DESFASURARII ACESTORA
Entitatea responsabilă colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților, în scopul realizării solicitarii. Prelucrarea poate fi, de asemenea, efectuată electronic. Acest lucru se întâmplă în special în cazul în care un solicitant trimite documentele corespunzătoare prin mijloace electronice, de exemplu, prin e-mail sau printr-un formular web de pe site, persoanei responsabile de prelucrarea acestor date. În cazul în care persoana responsabilă cu prelucrarea datelor semnează un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă în conformitate cu dispozițiile legale. În cazul în care persoana responsabilă de prelucrarea datelor nu încheie un contract de muncă cu solicitantul, documentele cererii vor fi șterse automat la șase luni de la notificarea deciziei de refuz, cu condiția să nu existe alte interese legitime ale persoanei responsabile de prelucrarea datelor.
II. DREPTURILE PERSOANEI AFECTATE
Dacă datele dumneavoastra personale sunt prelucrate, sunteți o persoană afectată în sensul GDPR și aveți următoarele drepturi față de entitatea responsabilă:
1. DREPTUL LA INFORMAȚIE
Puteți cere o confirmare de la entitatea responsabilă dacă datele personale care vă privesc, au fost prelucrate.
Dacă într-adevăr este cazul, puteți solicita următoarele informații de la entitatea responsabilă:
a. scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
b. categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
c. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele dumneavoastra cu caracter personal;
d. durata planificată de păstrare a datelor dumneavoastre personale sau, dacă nu sunt posibile, informații specifice în acest sens, criteriile pentru determinarea perioadei de păstrare;
e. existența dreptului de a vă corecta sau șterge datele cu caracter personal, dreptul de a restricționa prelucrarea acestora de către entitatea responsabilă sau de a obiecta la o astfel de prelucrare;
Aveți dreptul de a solicita informații dacă datele dumneavoastra personale vor fi transmise către o terță persoana sau către o organizație internațională.
2. DREPTUL LA CORECTARE
În cazul în care datele dumneavoastra personale prelucrate sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita rectificarea și / sau completarea de către entitatea responsabilă. Aceasta trebuie să efectueze corectarea fără întârziere.
3. DREPTUL LA RESTRICȚIA PRELUCRARII DATELOR
Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastra personale în următoarele condiții:
a. dacă contestați acuratețea datelor dumneavoastra personale, atât timp cât este necesar, astfel încât entitatea responsabilă să poată verifica acuratețea acestora;
b. prelucrarea este ilegală și refuzați ca datele să fie șterse, dar în schimb doriți să restricționați utilizarea acestora;
4. DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR
Aveți dreptul să cereți entității responsabile să vă șteargă datele personale, iar aceasta este obligată să șteargă datele fără întârziere, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
a. datele dumneavoastra personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost inițial colectate.
b. datele dumneavoastra cu caracter personal, au fost prelucrate ilegal.
c. stergerea datelor cu caracter personal, este necesară pentru a respecta o obligație legală în conformitate cu legislația UE sau legislația națională a statelor membre de care aparține entitatea responsabila.
5. DREPTUL LA NOTIFICARE
Dacă ați solicitat dreptul la rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor către entitatea responsabilă, aceasta este obligată să notifice tuturor destinatarilor cărora li s-au dezvăluit datele cu caracter personal, care vă privesc, despre această rectificare sau ștergere a datelor sau restricția prelucrarii lor, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil. Aveți dreptul de a fi informat despre cine sunt acești destinatari.